・第58回MTG高知公式大会B(スタンダード)

Rank
Name
Points
Op-Match
Win%
PL-Game
Win%
Op-Game
Win%
Matches
P/W/D/B
1
Hiroki Ueta
16
60.1852
73.3333
55.9308
6/5/1/0
2
Kodai Urabe
16
58.3333
68.7500
53.9330
6/5/1/0
3
Takayuki Nomachi
15
62.9630
78.5714
59.0919
6/5/0/0
4
Kazuki Shibafuji
15
61.1111
73.3333
58.7831
6/5/0/0
5
Yusaku Hamawaki
15
58.3333
78.5714
55.0893
6/5/0/0
6
Yuki Okamura
15
55.5556
66.6667
54.9206
6/5/0/0
7
Yuta Koyama
15
50.0000
68.7500
47.9984
6/5/0/0
8
Yasuhiro Takubo
13
62.9630
71.7949
57.0343
6/4/1/0
9
Hiromi Hata
13
58.5185
57.4074
56.2874
6/4/1/0
10
Takehiro Kamitani
12
67.5926
62.5000
60.4365
6/4/0/0
11
Takahiro Kamakura
12
59.4444
64.2857
55.1323
6/4/0/0
12
Daisuke Mashiro
12
59.4444
56.2500
60.3495
6/4/0/0
13
Shinya Imazu
12
59.2593
64.2857
58.6325
6/4/0/0
14
Yasuyuki Oka
12
58.3333
57.1429
55.2579
6/4/0/0
15
Yusuke Tanabe
12
54.6296
60.0000
54.1171
6/4/0/0
16
Shinichiro Tachibana
12
53.7037
62.2222
49.5599
6/4/0/0
17
Kazuki Morishita
12
51.8519
60.0000
50.5223
6/4/0/0
18
Kenji Ohnishi
12
48.3333
58.8235
46.7758
6/4/0/0
19
Kyohei Yamamoto
12
47.2222
60.0000
47.9859
6/4/0/0
20
Shinichi Ohono
12
45.3704
66.6667
46.4286
6/4/0/0
21
Kazutoshi Higuchi
10
46.2963
45.4545
49.4063
6/3/1/0
22
Koji Iwasaki
9
62.9630
50.0000
56.4231
6/3/0/0
23
Hiroyuki Komatsu
9
62.2222
50.0000
55.9150
6/3/0/0
24
Kyohei Tokuhiro
9
58.3333
53.3333
53.4659
6/3/0/0
25
Kazushi Kasahara
9
57.4074
53.8462
56.4980
6/3/0/0
26
Kazuaki Chikazawa
9
55.5556
50.0000
51.8145
6/3/0/0
27
Takuya Kadota
9
52.7778
57.1429
52.2421
6/3/0/0
28
Tatsuya Nakamura
9
52.7778
53.3333
50.7937
6/3/0/0
29
Shingo Yamashita
9
51.8519
52.3810
47.2583
6/3/0/0
30
Arata Nakamura
9
50.9259
53.3333
53.6772
6/3/0/0
31
Makoto Osaki
9
50.9259
42.8571
52.2202
6/3/0/0
32
Yotaro Nakayama
9
50.0000
53.8462
50.5698
6/3/0/0
33
Harune Yamaguchi
9
50.0000
46.1538
50.8692
6/3/0/0
34
Shota Hashizume
9
47.2222
50.0000
48.9049
6/3/0/0
35
Koichi Inoue
9
45.3704
54.5455
43.9250
6/3/0/0
36
Sho Hashimoto
9
44.4444
50.0000
46.5873
6/3/0/0
37
Daisuke Yoshitani
8
47.2222
54.1667
49.5014
6/2/2/0
38
Takanori Kusunose
8
41.6667
51.1111
44.0603
6/2/2/0
39
Yuki Kureda
7
59.2593
45.2381
55.8859
6/2/1/0
40
Daisuke Komatsu
7
51.1111
48.7179
49.5400
6/2/1/0
41
Hayato Ikuta
6
70.8333
50.0000
64.7222
4/2/0/0
42
Toshiaki Komatsu
6
60.4167
44.4444
57.2222
4/2/0/0
43
Keisuke Kimura
6
56.4815
35.7143
54.8601
6/2/0/0
44
Tomoaki Uchikawa
6
56.0000
42.8571
54.9911
5/2/0/0
45
Ryuichi Shirosita
6
55.5556
57.1429
57.7381
3/2/0/0
46
Taro Hayashi
6
54.8148
35.7143
54.9436
6/2/0/0
47
Sachio Nakajima
6
54.1667
50.0000
52.1212
4/2/0/0
48
Hisanori Kume
6
50.9259
30.7692
51.7738
6/2/0/0
49
Daisuke Ochi
6
50.0000
35.7143
47.3895
5/1/0/1
50
Yoshiki Kondo
6
50.0000
33.3333
49.9206
6/2/0/0
51
Tomofumi Yamanaka
6
48.0000
53.8462
43.5470
5/2/0/0
52
Daiki Takuma
6
47.2222
43.7500
46.1844
6/2/0/0
53
Yuji Yanagihara
6
44.4444
35.7143
46.5413
6/2/0/0
54
Ken Nakazawa
6
42.7778
28.5714
50.0817
6/2/0/0
55
Takayoshi Kubo
6
41.6667
44.4444
41.5079
6/2/0/0
56
Keizaburo Tsuga
6
38.0000
46.6667
39.2381
5/1/0/1
57
Jiro Amano
4
47.2222
23.8095
46.8742
6/1/1/0
58
Yohei Takagi
3
60.4167
33.3333
53.6111
4/1/0/0
59
Yasufumi Sera
3
52.0833
30.0000
48.8636
4/1/0/0
60
Wataru Ono
3
50.0000
26.6667
51.6570
6/1/0/0
61
Shu Hatakenaka
3
44.4444
33.3333
44.8181
6/1/0/0
62
Toru Nishigawa
3
41.6667
21.4286
41.1531
6/1/0/0
63
Taku Tsurumi
3
40.7407
15.3846
43.4330
6/1/0/0
64
Kentaro Nonaka
0
75.0000
20.0000
75.0000
2/0/0/0
65
Kosuke Terao
0
55.5556
0.0000
57.1429
3/0/0/0
66
Satoru Nakazawa
0
40.0000
20.0000
41.1966
6/0/0/0