・第57回MTG高知公式大会A(スタンダード)

Rank
Name
Points
Op-Match
Win%
PL-Game
Win%
Op-Game
Win%
Matches
P/W/D/B
1
Takaaki Suzuki
18
69.4444
92.3077
61.6102
6/6/0/0
2
Yasuhiro Takubo
15
66.6667
76.9231
59.6306
6/5/0/0
3
Kohei Akase
15
66.6667
73.3333
61.6171
6/5/0/0
4
Kazuki Morishita
15
62.0370
62.5000
62.1261
6/5/0/0
5
Hiromi Hata
15
59.4444
71.4286
55.1615
6/5/0/0
6
Yoichi Kiyohara
15
59.2593
71.4286
54.0652
6/5/0/0
7
Yusuke Wakisaka
15
58.3333
73.3333
55.7141
6/5/0/0
8
Makoto Nakaya
15
58.3333
68.7500
54.0550
6/5/0/0
9
Kazuki Nagamine
15
54.4444
68.7500
52.5631
6/5/0/0
10
Yoshihiro Umeno
13
51.8519
73.8095
52.1925
6/4/1/0
11
Yusuke Tanabe
12
65.5556
57.1429
61.1720
6/4/0/0
12
Isei Fujihara
12
61.1111
62.5000
54.1896
6/4/0/0
13
Kazuya Nishioka
12
58.3333
69.2308
53.2804
6/4/0/0
14
Kazutaka Sawamura
12
58.3333
57.1429
56.4591
6/4/0/0
15
Takahiro Kamakura
12
58.3333
53.3333
56.0989
6/4/0/0
16
Yuta Koyama
12
56.4815
66.6667
52.3313
6/4/0/0
17
Koji Ohnishi
12
54.4444
60.0000
51.4515
6/4/0/0
18
Hayato Ikuta
12
53.7037
58.8235
53.8754
6/4/0/0
19
Toru Okabayashi
12
52.7778
60.0000
51.7460
6/4/0/0
20
Kiyoshi Niwa
12
50.9259
61.5385
49.6627
6/4/0/0
21
Koichi Nishiya
12
48.1481
66.6667
46.4484
6/4/0/0
22
Kazuaki Chikazawa
12
47.2222
71.4286
45.6250
6/4/0/0
23
Shinichi Ohono
12
45.5556
55.5556
44.0992
6/4/0/0
24
Kazushi Kasahara
12
41.6667
57.1429
43.1313
6/4/0/0
25
Satoshi Miyatani
12
41.6667
57.1429
42.9228
6/4/0/0
26
Ryo Urabe
10
59.2593
52.0833
56.9032
6/3/1/0
27
Daisuke Yoshitani
10
51.8519
59.5238
51.5873
6/3/1/0
28
Satoyuki Kawabuchi
10
45.3704
52.3810
47.9004
6/3/1/0
29
Masayuki Maeda
9
63.8889
46.6667
58.7302
6/3/0/0
30
Kosei Chikamori
9
63.8889
42.8571
61.7199
6/3/0/0
31
Akio Ueta
9
62.0370
50.0000
58.3593
6/3/0/0
32
Makoto Tominaga
9
62.0000
54.5455
57.8571
5/3/0/0
33
Yohei Takagi
9
61.1111
42.8571
59.5498
6/3/0/0
34
Hiro Suzuki
9
57.4074
53.3333
55.4762
6/3/0/0
35
Syunji Ohminami
9
55.5556
50.0000
56.2508
6/3/0/0
36
Motomu Maeda
9
55.5556
50.0000
54.4964
6/3/0/0
37
Ayato Nakayama
9
55.5556
50.0000
53.1258
6/3/0/0
38
Yuki Okamura
9
53.8889
53.8462
51.0101
6/3/0/0
39
Takamichi Kikukawa
9
52.7778
50.0000
52.3504
6/3/0/0
40
Arata Nakamura
9
52.7778
46.1538
48.9418
6/3/0/0
41
Hitoshi Ichikawa
9
52.7778
42.8571
51.9043
6/3/0/0
42
Daisuke Sakanoue
9
51.1111
46.6667
50.7316
6/3/0/0
43
Sachio Nakajima
9
47.2222
50.0000
44.0741
6/3/0/0
44
Yohei Sugio
9
44.4444
57.1429
43.0937
6/3/0/0
45
Mitsuru Honda
9
44.4444
53.8462
43.6508
6/3/0/0
46
Ryuichi Shirosita
9
43.3333
53.8462
43.1187
6/3/0/0
47
Naotsugu Shiraishi
9
39.8148
46.6667
41.4187
6/3/0/0
48
Takanori Kusunose
7
44.4444
42.8571
43.1373
6/2/1/0
49
Ryo Abe
6
70.8333
54.5455
60.9091
4/2/0/0
50
Kazuhiro Ikeuchi
6
66.6667
57.1429
66.6667
3/2/0/0
51
Kosuke Terao
6
62.6667
39.3939
55.8462
5/2/0/0
52
Nobuki Morisaki
6
59.2593
42.8571
54.9003
6/2/0/0
53
Tadashi Kubo
6
58.3333
44.4444
60.1587
4/2/0/0
54
Koji Kishimoto
6
53.7037
40.0000
51.5499
6/2/0/0
55
Daisuke Komatsu
6
53.7037
37.5000
53.1784
6/2/0/0
56
Sho Hashimoto
6
51.1111
42.8571
46.2184
6/2/0/0
57
Tatsuya Nakamura
6
50.9259
42.8571
50.8593
6/2/0/0
58
Makoto Osaki
6
50.0000
43.7500
50.1154
6/2/0/0
59
Mitsuhiro Kataoka
6
50.0000
40.0000
50.0794
6/2/0/0
60
Yuya Matsuda
6
44.4444
37.5000
45.1389
6/2/0/0
61
Atsumune Kinjo
6
41.6667
33.3333
44.5299
6/2/0/0
62
Hiroyuki Kurauchi
6
39.8148
40.0000
41.6468
6/2/0/0
63
Takashi Nishioka
4
56.2500
33.3333
60.4365
4/1/1/0
64
Takafumi Matsumoto
3
66.6667
60.0000
56.6667
2/1/0/0
65
Yusaku Hamawaki
3
66.6667
42.8571
58.3333
3/1/0/0
66
Takuya Kadota
3
58.3333
40.0000
54.1667
4/1/0/0
67
Daisuke Mashiro
3
56.2500
25.0000
54.1667
4/1/0/0
68
Tetsuya Yamaguchi
3
55.5556
42.8571
50.9921
3/1/0/0
69
Kodai Urabe
3
55.5556
37.5000
50.4630
3/1/0/0
70
Masayuki Ohmi
3
52.0833
45.4545
50.2345
4/1/0/0
71
Yoshitaka Ohmasa
3
52.0833
30.0000
49.3687
4/1/0/0
72
Yutaka Imai
3
48.1481
28.5714
47.5595
6/1/0/0
73
Satoshi Tajiri
3
47.7778
23.0769
48.0000
5/0/0/1
74
Taiki Inada
3
42.5926
23.8095
43.8095
6/1/0/0
75
Hiroaki Ando
3
41.6667
33.3333
45.4798
4/1/0/0
76
jiro Amano
3
41.6667
26.6667
43.4066
6/1/0/0
77
Mikuru Ito
3
41.6667
16.6667
45.7387
6/1/0/0
78
Hirofumi Ohno
3
41.3333
30.7692
43.9048
5/1/0/0
79
Takushi Maekawa
3
37.0370
42.8571
41.6667
3/1/0/0
80
Shintaro Kuraoka
3
36.6667
28.5714
40.9167
5/0/0/1
81
Kentaro Nonaka
0
75.0000
33.3333
60.0000
2/0/0/0
82
Toshiaki Komatsu
0
75.0000
20.0000
58.3333
2/0/0/0
83
Kazuki Shibafuji
0
59.2593
25.0000
57.2751
3/0/0/0
84
Tomofumi Yamanaka
0
44.4444
25.0000
43.0556
3/0/0/0