・第56回MTG高知公式大会順位表

Rank
Name
Points
Op-Match
Win%
PL-Duel
Win%
Op-Duel
Win%
Matches
P/W/D/B
1
Tomoaki Uchikawa
18
67.5926
75.0000
59.0723
6/6/0/0
2
Toru Okabayashi
15
66.6667
68.7500
60.1105
6/5/0/0
3
Takayuki Nomachi
15
66.6667
66.6667
59.0118
6/5/0/0
4
Makoto Inoue
15
63.8889
68.7500
58.6371
6/5/0/0
5
Takahiro Nohdu
15
63.8889
64.7059
59.9733
6/5/0/0
6
Tetsuya Yamaguchi
15
61.1111
68.7500
58.8393
6/5/0/0
7
Hiro Suzuki
15
59.7222
76.9231
55.7446
6/5/0/0
8
Toshifumi Hoki
15
58.3333
73.3333
56.3683
6/5/0/0
9
Kentaro Nonaka
15
58.3333
66.6667
56.6056
6/5/0/0
10
Koji Iwasaki
12
63.8889
69.2308
56.1806
6/4/0/0
11
Hayato Kubouchi
12
62.0370
62.5000
58.0952
6/4/0/0
12
Sho Hashimoto
12
61.1111
61.5385
54.5892
6/4/0/0
13
Takamichi Kikukawa
12
61.1111
60.0000
57.3031
6/4/0/0
14
Yoichi Kiyohara
12
59.2593
64.2857
53.3364
6/4/0/0
15
Daisuke Komatsu
12
58.3333
56.2500
57.1991
6/4/0/0
16
Hirofumi Ohno
12
58.3333
56.2500
54.2130
6/4/0/0
17
Kazuo Yamanaka
12
56.9444
66.6667
51.5108
6/4/0/0
18
Shota Hashizume
12
56.6667
56.2500
54.1270
6/4/0/0
19
Tatsuya Nakamura
12
55.5556
71.4286
50.4762
6/4/0/0
20
Yusuke Tanabe
12
55.5556
60.0000
54.2526
6/4/0/0
21
Daisuke Mashiro
12
55.5556
57.1429
49.2956
6/4/0/0
22
Yuki Kureda
12
53.8889
57.1429
52.4420
6/4/0/0
23
Shohei Tokuhiro
12
52.7778
66.6667
53.1090
6/4/0/0
24
Koichi Inoue
12
52.7778
60.0000
51.6888
6/4/0/0
25
Kazuki Morishita
12
50.0000
60.0000
52.1236
6/4/0/0
26
Kodai Urabe
12
49.3333
69.2308
47.6550
5/3/0/1
27
Tomoya Kuroiwa
12
49.0741
61.5385
48.0787
6/4/0/0
28
Harune Yamaguchi
12
48.1481
66.6667
49.0476
6/4/0/0
29
Takayoshi Mimoto
10
54.6296
55.5556
51.9154
6/3/1/0
30
Hayato Ikuta
10
44.9074
54.9020
43.4623
6/3/1/0
31
Arata Nakamura
10
41.6667
52.0833
44.0269
6/3/1/0
32
Hidenori Ohi
9
69.4444
46.1538
66.7766
6/3/0/0
33
Shintaro Tadokoro
9
63.8889
53.3333
60.0066
6/3/0/0
34
Ryuichi Shirosita
9
61.1111
53.3333
56.5972
6/3/0/0
35
Ryo Ohnishi
9
59.4444
46.6667
57.2015
6/3/0/0
36
Noriyuki Hatakenaka
9
56.4815
42.8571
54.4678
6/3/0/0
37
Isei Fujihara
9
53.8889
50.0000
47.5204
6/3/0/0
38
Shinichi Ohno
9
53.7037
57.1429
49.5833
6/3/0/0
39
Yutaka Imai
9
53.7037
53.8462
53.7798
6/3/0/0
40
Takehiro Kamitani
9
52.7778
53.3333
52.1955
6/3/0/0
41
Kazushi Kasahara
9
50.9259
53.3333
48.9744
6/3/0/0
42
Mikuru Ito
9
50.9259
50.0000
52.7447
6/3/0/0
43
Takanori Matsumura
9
50.0000
47.0588
50.8120
6/3/0/0
44
Seiya Nagano
9
50.0000
41.6667
50.7845
6/3/0/0
45
Jun Morishita
9
48.3333
50.0000
49.8199
6/3/0/0
46
Tomotaka Yamabe
9
47.2222
50.0000
47.5908
6/3/0/0
47
Daiki Takuma
9
44.4444
42.8571
47.9167
6/3/0/0
48
Takuya Kadota
9
42.7778
50.0000
43.5334
6/3/0/0
49
Kazuki Takahashi
9
41.6667
50.0000
47.2283
6/3/0/0
50
Takahiro Kajihara
9
33.3333
42.8571
37.0833
5/2/0/1
51
Toshiaki Komatsu
7
54.1667
53.3333
57.6305
4/2/1/0
52
Ayato Nakayama
7
50.9259
38.0952
51.5377
6/2/1/0
53
Keisuke Kimura
7
50.0000
45.8333
52.9957
6/2/1/0
54
Koji Nishiyama
7
45.3704
39.5833
47.1612
6/2/1/0
55
Yuya Nishiyama
6
55.7407
28.5714
55.4860
6/2/0/0
56
Yuki Sento
6
55.5556
41.6667
50.7273
6/2/0/0
57
Motomu Maeda
6
50.9259
44.4444
51.3889
6/2/0/0
58
Takafumi Seto
6
50.6667
33.3333
52.0862
5/2/0/0
59
Makoto Osaki
6
50.0000
42.8571
47.7778
6/2/0/0
60
Shota Motoyama
6
50.0000
33.3333
49.3651
6/2/0/0
61
Satoyuki Kawabuchi
6
49.3333
50.0000
45.6710
5/2/0/0
62
Kyohei Yamamoto
6
48.1481
42.8571
46.8948
6/2/0/0
63
Takashi Hashida
6
47.2222
40.0000
46.6667
6/2/0/0
64
Fuminori Tsuno
6
47.2222
38.4615
47.0833
6/2/0/0
65
Yasuhiro Yamamoto
6
45.3704
46.6667
46.4062
6/2/0/0
66
Hiroyuki Kurauchi
6
44.4444
43.7500
43.7302
6/2/0/0
67
Shinya Imazu
6
43.7037
40.0000
46.0231
6/2/0/0
68
Hironobu Nakaoka
6
41.6667
43.7500
40.4356
6/2/0/0
69
Akio Ueta
6
41.3333
45.4545
43.8628
5/2/0/0
70
Akinori Ito
4
52.0833
37.0370
50.2967
4/1/1/0
71
Kei Okamura
4
47.9167
33.3333
50.8838
4/1/1/0
72
Kazumasa Mizobuchi
4
46.2963
33.3333
48.8596
6/1/1/0
73
Fumiaki Taniguchi
3
66.6667
60.0000
50.0000
2/1/0/0
74
Tomofumi Yamanaka
3
66.6667
50.0000
55.1587
3/1/0/0
75
Yuki Okamura
3
66.6667
50.0000
54.6296
3/1/0/0
76
Ryota Miyawaki
3
59.2593
37.5000
51.9841
3/1/0/0
77
Masato Komatsu
3
50.0000
28.5714
48.1349
6/1/0/0
78
Yoshihiro Ikeda
3
47.9167
36.3636
44.1667
4/1/0/0
79
Koichi Nishiya
3
45.5556
33.3333
43.7996
6/1/0/0
80
Keigo Takechi
3
45.3704
37.5000
45.0114
6/1/0/0
81
Kazuya Yasuda
3
44.4444
42.8571
46.2302
3/1/0/0
82
Tesei Masaki
3
44.4444
21.4286
45.9241
6/1/0/0
83
Ryo Urabe
3
44.0000
27.2727
46.5035
5/1/0/0
84
Takamitsu Morimoto
3
42.7778
23.0769
44.6237
6/1/0/0
85
Akira Harumi
0
100.0000
0.0000
100.0000
1/0/0/0
86
Hiroshi Kumon
0
100.0000
0.0000
100.0000
1/0/0/0
87
Kazuhiro Ikeuchi
0
100.0000
0.0000
100.0000
1/0/0/0
88
Katsunobu Yoshioka
0
50.0000
20.0000
45.0000
2/0/0/0
89
Ryuichi Nakatake
0
44.4444
0.0000
53.1746
3/0/0/0
90
Masaki Nakaoka
0
37.0370
14.2857
42.8571
6/0/0/0