第55回MTG高知公式大会A 結果

Rank
Name
Points
Op-Match
Win%
PL-Duel
Win%
Op-Duel
Win%
Matches
P/W/D/B
1
Hiroki Ueta
18
63.8889
80.0000
58.2540
6/6/0/0
2
Ryo Abe
16
62.0370
84.6154
57.1154
6/5/1/0
3
Takahiro Kamakura
15
67.5926
71.4286
58.0744
6/5/0/0
4
Kohei Akase
15
61.1111
71.4286
56.0188
6/5/0/0
5
Satoshi Tajiri
15
58.1481
73.3333
54.9246
6/5/0/0
6
Kazutoshi Higuchi
15
55.9259
76.9231
54.0702
6/5/0/0
7
Tsutomu Saito
14
66.6667
66.6667
61.1692
6/4/2/0
8
Kazuki Shibafuji
13
60.1852
58.8235
58.0853
6/4/1/0
9
Yusaku Hamawaki
12
62.9630
69.2308
59.6032
6/4/0/0
10
Noboru Tanaka
12
62.9630
56.2500
58.4979
6/4/0/0
11
Go Tanaka
12
62.0370
57.1429
56.1232
6/4/0/0
12
Satoshi Nagano
12
59.2593
56.2500
56.8763
6/4/0/0
13
Hiro Suzuki
12
58.3333
60.0000
55.7407
6/4/0/0
14
Takashi Nishioka
12
58.3333
58.8235
56.2798
6/4/0/0
15
Kosei Chikamori
12
57.2222
60.0000
52.6305
6/4/0/0
16
Motomu Maeda
12
55.5556
64.2857
55.9035
6/4/0/0
17
Yoshiyuki Okada
12
52.0370
66.6667
54.5788
6/4/0/0
18
Daisuke Komatsu
12
51.6667
56.2500
51.5421
6/4/0/0
19
Hidehisa Sawamoto
12
46.2963
66.6667
44.3259
6/4/0/0
20
Hayato Ikuta
12
46.2963
60.0000
47.7018
6/4/0/0
21
Kazuyuki Tsunetoku
12
42.7778
57.1429
43.8580
6/4/0/0
22
Akio Ueta
10
50.0000
52.0833
51.7833
6/3/1/0
23
Takamichi Kikukawa
10
50.0000
52.0833
50.7640
6/3/1/0
24
Ryo Ohnishi
9
64.0000
53.8462
59.8718
5/3/0/0
25
Tomoaki Uchikawa
9
63.8889
50.0000
57.4033
6/3/0/0
26
Kazuki Morishita
9
59.0741
50.0000
54.4990
6/3/0/0
27
Tsuyoshi Okabayashi
9
56.6667
47.0588
53.2738
6/3/0/0
28
Sachio Nakajima
9
52.7778
53.3333
49.5296
6/3/0/0
29
Kazuya Yasuda
9
52.7778
42.8571
52.0996
6/3/0/0
30
Koji Iwasaki
9
50.0000
50.0000
51.1210
6/3/0/0
31
Hirofumi Ohno
9
49.0741
53.3333
48.7904
6/3/0/0
32
Junichi Kawano
9
48.1481
56.2500
45.9845
6/3/0/0
33
Tomofumi Yamanaka
9
47.2222
53.3333
45.2899
6/3/0/0
34
Yuta Koyama
9
44.4444
47.0588
45.1578
6/3/0/0
35
Yoichi Kiyohara
9
40.7407
50.0000
44.8535
6/3/0/0
36
Tatsuya Nakamura
9
38.8889
50.0000
44.1070
6/3/0/0
37
Sho Hashimoto
8
43.5185
52.3810
45.7108
6/2/2/0
38
Mikuru Ito
7
51.8519
41.0256
51.4703
6/2/1/0
39
Kosuke Terao
7
51.1111
38.0952
50.2957
6/2/1/0
40
Shintaro Tadokoro
7
50.9259
43.1373
50.9191
6/2/1/0
41
Makoto Nakaya
6
64.5833
44.4444
57.7020
4/2/0/0
42
Yusuke Tanabe
6
60.4167
50.0000
56.4646
4/2/0/0
43
Daisuke Mashiro
6
60.0000
50.0000
57.7692
5/2/0/0
44
Kazutaka Sawamura
6
58.3333
45.4545
54.5833
4/2/0/0
45
Takanori Kusunose
6
55.5556
42.8571
52.7083
6/2/0/0
46
Yuya Uchida
6
50.0000
42.8571
50.1587
6/2/0/0
47
Takuya Kadota
6
50.0000
40.0000
50.4221
6/2/0/0
48
Daisuke Sakanoue
6
49.3333
45.4545
47.9394
5/2/0/0
49
Daiki Matsumoto
6
47.2222
42.8571
45.7053
6/2/0/0
50
Arata Nakamura
6
45.3704
37.5000
46.3078
6/2/0/0
51
Mitsunori Yokoyama
6
44.4444
38.4615
45.8333
6/2/0/0
52
Akinori Yamanaka
6
43.7500
44.4444
41.8350
4/2/0/0
53
Kazuaki Chikazawa
6
42.7778
40.0000
44.3377
6/2/0/0
54
Takakazu Yamamoto
6
39.5833
44.4444
45.1010
4/2/0/0
55
Yuki Kureda
6
37.2222
35.7143
41.5491
6/2/0/0
56
Satoyuki Kawabuchi
5
44.4444
45.0980
47.2160
6/1/2/0
57
Ryuichi Shirosita
4
58.3333
37.0370
54.4444
4/1/1/0
58
Koichi Nishiya
4
42.2222
41.6667
45.4177
5/1/1/0
59
Kodai Urabe
3
66.6667
50.0000
55.1587
3/1/0/0
60
Tetsuya Yamaguchi
3
66.6667
37.5000
61.3757
3/1/0/0
61
Kazushi Kasahara
3
58.3333
25.0000
56.1111
4/1/0/0
62
Kiyoshi Niwa
3
45.8333
40.0000
46.9697
4/1/0/0
63
Shinichi Ohono
3
45.8333
36.3636
45.8333
4/1/0/0
64
Koichi Inoue
3
45.3704
21.4286
48.4197
6/1/0/0
65
Kentaro Nonaka
3
44.4444
33.3333
45.4966
3/0/0/1
66
Ayato Nakayama
3
41.6667
26.6667
41.5643
6/1/0/0
67
Yutaka Imai
3
37.0370
35.2941
38.6772
6/1/0/0
68
Yusuke Wakisaka
1
41.6667
26.6667
49.4444
2/0/1/0
69
Yuki Okamura
0
75.0000
20.0000
70.0000
2/0/0/0
70
Takaya Taniguchi
0
75.0000
0.0000
80.0000
2/0/0/0
71
Kazumasa Mizobuchi
0
66.6667
14.2857
58.3333
3/0/0/0
72
Makoto Osaki
0
39.8148
7.6923
45.4184
6/0/0/0