★ 第51回MTG高知公式大会 B大会 最終結果

Rank
Name
Points
Op-Match
Win%
1
Keisuke Tokaji
16
57.0370
2
Jun Higuchi
13
63.7037
3
Kiyoaki Kawai
12
61.3333
4
Kosuke Maeda
12
58.4444
5
Takanori Kusunose
12
54.0000
6
Yutaka Imai
12
48.6667
7
Yo Yamanaka
10
52.6667
8
Yoshimasa Kano
10
51.3333
9
Hideyuki Tanouchi
9
65.7778
10
Takashi Kondo
9
62.4444
11
Katsutoku Mizuta
9
58.6667
12
Kei Okamura
9
54.4444
13
Motomu Maeda
9
51.7778
14
Tsubasa Okazaki
9
50.6667
14
Motoshi Tanouchi
9
50.6667
14
Koji Terada
9
50.6667
17
Yukio Kurita
8
63.8889
18
Shinichi Ohno
8
55.7778
19
Shinya Imamura
6
73.3333
20
Yakayoshi Mimoto
6
57.3333
21
Kazuya Yasuda
6
55.5556
22
Yusuke Tanabe
6
53.1111
23
Daiki Matsumoto
6
52.0000
24
Katsunori Yoshioka
6
50.6667
24
Shinichi Iwamoto
6
50.6667
26
Toshihiro Kataoka
6
49.3333
26
Mikuru Ito
6
49.3333
28
Takuya Kadota
6
48.6667
29
Tetsuya Yamamoto
6
42.6667
30
Makoto Osaki
6
41.3333
31
Keigo Takeuchi
6
40.0000
32
Kazuki Takahashi
3
59.1111
33
Takenori Katto
3
45.3333
34
Hyogo Maeda
3
42.6667
35
Haruki Ikezawa
3
40.6667
36
Wataru Ono
3
38.6667
37
Takahiro Uchida
0
55.0000
38
Takamori Nakatani
0
48.0000