Rank
Name
Pt
OppMW%
1
Koji Miyao
15
62.00%
2
Katsushi Sakamoto
12
76.00%
3
Mikuru Ito
12
56.00%
3
Motoshi Tanouchi
12
56.00%
5
Maya Kadota
12
44.00%
6
Daiki Takuma
9
60.00%
6
Harune Yamaguchi
9
60.00%
8
Masaya Inoue
9
58.67%
9
Ryo Urabe
9
56.67%
9
Takashi Kondo
9
56.67%
11
Yohei Takagi
9
56.00%
12
Kento Nakanishi
9
49.33%
13
Masayuki Maeda
9
45.83%
14
Hyogo Maeda
9
45.33%
15
Keisuke Tokaji
6
70.00%
16
Yutaka Imai
6
58.67%
17
Ryota Maekawa
6
58.33%
18
Shinichi Ohno
6
57.33%
19
Keisuke Okamoto
6
56.00%
20
Soichiro Ikeda
6
53.33%
21
Tomoya Maekawa
6
52.00%
22
Takanori Kusunose
6
50.67%
23
Norifumi Okuda
6
46.67%
24
Yusuke Tanabe
3
55.00%
25
Hitoshi Ichikawa
3
50.67%
26
Keigo Takeuchi
3
45.33%
27
Hirokazu Deki
0
38.67%