順位
名前
Pt
OppMW%
1
Yosuke Nishiyama
13
55.3333%
2
Kazuo Yamanaka
12
68.0000%
3
Shinichi Kakemizu
12
52.0000%
4
Keisuke Tokaji
12
50.6667%
5
Ayato Nakayama
12
44.6667%
6
Hyogo Maeda
12
42.6667%
7
Shintaro Kuraoka
10
61.3333%
8
Koji Miyao
9
62.6667%
9
Hirofumi Okazaki
9
56.0000%
10
Mikuru Ito
9
49.3333%
11
Yutaka Imai
9
42.6667%
12
Ryo Urabe
9
41.3333%
13
Shinichi Iwamoto
8
46.6667%
14
Harune Yamaguchi
8
45.3333%
15
Hirofumi Ohno
7
48.0000%
16
Jun Higuchi
6
72.0000%
17
Kazunori Fujii
6
60.0000%
17
Motoshi Tanouchi
6
60.0000%
19
Kento Nakanishi
6
58.6667%
20
Tomoya Maekawa
6
56.6667%
21
Tatsuya Nakamura
6
54.6667%
21
Tsuyoshi Goto
6
54.6667%
23
Norifumi Okuda
6
48.0000%
24
Takanori Kusunose
4
53.3333%
25
Kenta Kametani
4
46.6667%
26
Ryota Maekawa
3
50.6667%
27
Takafumi Seto
3
48.6667%
28
Hisao Hirota
3
46.6667%
29
Yuta Matsumoto
3
41.6667%
30
Hirokazu Deki
1
54.6667%