Op-Match
PL-Duel
Op-Duel
Matches
Rank
Name
Points
Win%
Win%
Win%
P/W/D/B
1
Ryo Abe
18
69.4444
85.7143
61.9048
6/6/0/0
2
Kazushi Kasahara
18
66.6667
85.7143
61.7094
6/6/0/0
3
Kodai Urabe
15
62.0370
73.3333
60.1525
6/5/0/0
4
Hiroki Ueta
15
61.1111
83.3333
55.0000
6/5/0/0
5
Takayuki Yokoi
15
61.1111
73.3333
58.2567
6/5/0/0
6
Akinori Yamanaka
15
58.3333
76.9231
53.1746
6/5/0/0
7
Makoto Tominaga
15
53.8889
73.3333
49.5154
6/5/0/0
8
Tetsuya Yamaguchi
13
59.2593
62.2222
55.4647
6/4/1/0
9
Daisuke Sakanoue
13
49.1111
64.5833
48.3419
5/3/1/1
10
Yoichiro Watai
12
63.8889
64.2857
60.9623
6/4/0/0
11
Yasuhiro Doiuchi
12
61.1111
66.6667
57.8189
6/4/0/0
12
Yoshihiro Hojo
12
61.1111
56.2500
58.3333
6/4/0/0
13
Takashi Tsukamoto
12
61.1111
53.3333
59.0774
6/4/0/0
14
Yusuke Minakami
12
56.6667
64.2857
56.5608
6/4/0/0
15
Yoichi Kiyohara
12
55.5556
57.1429
54.5698
6/4/0/0
16
Yasuo Tamura
12
55.5556
53.3333
52.6984
6/4/0/0
17
Shinji Morita
12
53.8889
50.0000
53.5126
6/4/0/0
18
Hiroaki Ando
12
53.7037
62.5000
52.7513
6/4/0/0
19
Yoshiyuki Okada
12
52.7778
57.1429
52.5231
6/4/0/0
20
Hirotaka Ohkura
12
52.7778
57.1429
49.7980
6/4/0/0
21
Yuji Noguchi
12
51.1111
56.2500
47.5313
6/4/0/0
22
Takafumi Matsumoto
12
47.2222
57.1429
46.8750
6/4/0/0
23
Tomoyuki Tsuno
12
46.4815
61.5385
45.8405
6/4/0/0
24
Yuta Koyama
12
45.5556
56.2500
45.1564
6/4/0/0
25
Kazutaka Sawamura
12
44.4444
57.1429
46.7927
6/4/0/0
26
Hiroya Yamamoto
12
44.4444
56.2500
43.8950
6/4/0/0
27
Kenichi Aoki
12
41.6667
62.5000
40.4762
6/4/0/0
28
Kazuki Shibafuji
9
69.4444
50.0000
62.7778
6/3/0/0
29
Takahiro Kamakura
9
64.8148
50.0000
58.0388
6/3/0/0
30
Tsutomu Saito
9
62.2222
53.3333
56.2118
6/3/0/0
31
Daisuke Mashiro
9
61.1111
53.8462
56.5705
6/3/0/0
32
Sachio Nakajima
9
61.1111
50.0000
57.3993
6/3/0/0
33
Hiro Suzuki
9
58.3333
50.0000
54.2163
6/3/0/0
34
Makoto Inoue
9
58.3333
50.0000
52.6351
6/3/0/0
35
Atsushi Kamata
9
53.8889
46.1538
56.2271
6/3/0/0
36
Takashi Nishioka
9
50.9259
50.0000
47.7047
6/3/0/0
37
Takaki Okamoto
9
50.0000
53.3333
51.1111
6/3/0/0
38
Shintaro Tadokoro
9
50.0000
50.0000
48.2594
6/3/0/0
39
Kosuke Maeda
9
50.0000
42.8571
52.6125
6/3/0/0
40
Arata Nakamura
9
48.3333
50.0000
47.8571
6/3/0/0
41
Koichi Inoue
9
44.4444
56.2500
44.0476
6/3/0/0
42
Kosuke Terao
9
44.4444
53.3333
47.3588
6/3/0/0
43
Takahiro Tsuno
9
44.4444
52.0833
42.2689
6/3/0/0
44
Koichi Nishiya
9
41.6667
57.1429
42.6389
6/3/0/0
45
Kentaro Nonaka
6
70.8333
45.4545
60.8333
4/2/0/0
46
Noboru Tanaka
6
68.7500
50.0000
59.0909
4/2/0/0
47
Ryo Ohnishi
6
62.6667
38.4615
56.9597
5/2/0/0
48
Satoshi Tajiri
6
60.0000
50.0000
55.6593
5/2/0/0
49
Yusuke Wakisaka
6
58.3333
55.5556
54.4444
4/2/0/0
50
Akio Ueta
6
56.6667
40.0000
54.0415
6/2/0/0
51
Yusuke Nakano
6
56.0000
46.1538
54.8951
5/2/0/0
52
Kosei Chikamori
6
55.5556
43.1373
51.4583
6/2/0/0
53
Masahisa Nagano
6
55.5556
33.3333
55.0572
6/2/0/0
54
Jun Oguri
6
52.7778
30.7692
51.7842
6/2/0/0
55
Takayuki Nomachi
6
47.2222
42.8571
47.5694
6/2/0/0
56
Hayato Ikuta
6
47.2222
41.1765
45.0000
6/2/0/0
57
Daisuke Takagi
6
47.2222
30.7692
49.1369
6/2/0/0
58
Tetsuya Yokoyama
6
44.4444
35.7143
45.6410
6/2/0/0
59
Satoyuki Kawabuchi
6
40.0000
35.7143
40.9091
6/2/0/0
60
Sho Hashimoto
4
48.1481
33.3333
46.9454
6/1/1/0
61
Kohei Akase
4
33.3333
47.6190
36.5079
3/1/1/0
62
Toru Matsuoka
3
75.0000
45.4545
61.4815
3/0/0/1
63
Mitsunori Yokoyama
3
66.6667
25.0000
58.3333
3/0/0/0
64
Hiroyuki Takeyama
3
58.6667
33.3333
52.8938
5/1/0/0
65
Naoyuki Shinohara
3
55.5556
50.0000
49.2063
3/1/0/0
66
Satoru Ogasawara
3
55.5556
28.5714
50.5952
3/1/0/0
67
Takakazu Yamamoto
3
50.6667
33.3333
48.0420
5/1/0/0
68
Kazuya Nishioka
3
48.6111
33.3333
48.0159
4/1/0/0
69
Tomofumi Yamanaka
3
45.8333
30.0000
49.1162
4/1/0/0
70
Yusaku Hamawaki
3
44.4444
37.5000
41.2698
3/1/0/0
71
Daisuke Komatsu
3
44.4444
31.2500
40.7242
6/1/0/0
72
Kazumasa Mizobuchi
3
44.0000
35.7143
41.7216
5/1/0/0
73
Kenta Miura
3
41.6667
26.6667
45.0801
6/1/0/0
74
Meguru Araki
2
40.2778
33.3333
41.4502
4/0/2/0
75
Hiroshi Miyazaki
1
54.1667
30.3030
47.7273
4/0/1/0
76
Takushi Maekawa
1
48.1481
29.1667
53.3730
3/0/1/0
77
Kazuhisa Anabuki
0
100.0000
33.3333
66.6667
1/0/0/0
78
Ryuichi Shirosita
0
55.5556
14.2857
57.9365
3/0/0/0
79
Toshihisa Yamanaka
0
50.0000
33.3333
40.0000
2/0/0/0
80
Yoshihiro Umeno
0
44.4444
25.0000
47.4206
3/0/0/0
81
Masahiro Nomura
0
44.4444
14.2857
49.0079
3/0/0/0