Op-Match
PL-Duel
Op-Duel
Matches
Rank
Name
Points
Win%
Win%
Win%
P/W/D/B
1
Terao, Kosuke
18
56.2963
70.5882
55.6022
6/6/0/0
2
Yasuda, Kazuya
15
62.0370
68.7500
54.2178
6/5/0/0
3
Kondo, Takahito
15
59.2593
71.4286
57.1790
6/5/0/0
4
Ueta, Hiroki
15
57.2222
68.7500
54.0163
6/5/0/0
5
Shiraishi, Naotsugu
15
55.5556
76.9231
53.2341
6/5/0/0
6
Nakamura, Arata
13
50.9259
64.5833
48.3764
6/4/1/0
7
Yamasaki, Akira
12
68.5185
64.2857
60.4696
6/4/0/0
8
Tokaji, Keisuke
12
61.1111
62.5000
60.4129
6/4/0/0
9
Hamawaki, Yusaku
12
58.3333
66.6667
55.3785
6/4/0/0
10
Kadota, Takuya
12
57.4074
57.1429
57.7675
6/4/0/0
11
Sakanoue, Daisuke
12
55.5556
64.2857
51.8636
6/4/0/0
12
Uryu, Takuya
12
54.6296
64.2857
54.0530
6/4/0/0
13
Higuchi, Kazutoshi
12
52.7778
61.5385
52.0391
6/4/0/0
14
Nakamura, Tatsuya
12
52.0370
66.6667
49.4490
6/4/0/0
15
Kubouchi, Hayato
12
51.8519
62.5000
49.2874
6/4/0/0
16
Nishioka, Kazuya
12
48.3333
56.2500
52.2222
6/4/0/0
17
Nakano, Yusuke
12
44.4444
57.1429
45.8547
6/4/0/0
18
Chikazawa, Yosei
10
62.0370
48.8889
57.1523
6/3/1/0
19
Nakajima, Junichi
10
53.7037
48.8889
50.6085
6/3/1/0
20
Ono, Tsubasa
10
45.3704
48.7179
46.9385
6/3/1/0
21
Nishiya, Koichi
9
63.8889
53.3333
60.5288
6/3/0/0
22
Nagano, Satoshi
9
59.2593
57.1429
50.3196
6/3/0/0
23
Ohnishi, Ryo
9
57.3333
61.5385
49.5671
5/3/0/0
24
Komatsu, Toshiaki
9
56.4815
42.8571
53.4358
6/3/0/0
25
Ito, Mikuru
9
52.7778
57.1429
51.2103
6/3/0/0
26
Maekawa, Ryota
9
52.7778
46.6667
51.6850
6/3/0/0
27
Wada, Yosuke
9
52.5926
53.8462
52.7452
6/3/0/0
28
Ono, Yohei
9
45.5556
53.8462
43.9484
6/3/0/0
29
Saito, Masaki
9
44.4444
50.0000
45.1770
6/3/0/0
30
Uchida, Yuya
9
44.4444
46.1538
48.5577
6/3/0/0
31
Yamamoto, Hiroya
9
42.5926
50.0000
42.0265
6/3/0/0
32
Tadokoro, Shintaro
9
40.0000
53.3333
39.8016
6/3/0/0
33
Maeda, Kosuke
7
55.5556
43.1373
48.6986
6/2/1/0
34
Tsuno, Tomoyuki
7
54.6296
48.7179
53.3478
6/2/1/0
35
Kamata, Atsushi
6
61.1111
38.4615
54.1640
6/2/0/0
36
Ikuta, Hayato
6
58.3333
37.5000
54.7489
6/2/0/0
37
Fujioka, Fumiaki
6
56.6667
30.7692
57.1825
6/2/0/0
38
Kadota, Shogo
6
56.0000
41.6667
54.4406
5/2/0/0
39
Kamakura, Takahiro
6
53.7037
40.0000
56.0020
6/2/0/0
40
Hashimoto, Syo
6
50.9259
30.7692
51.2401
6/2/0/0
41
Inoue, Koichi
6
44.4444
42.8571
42.0673
6/2/0/0
42
Ohnishi, Kenji
6
39.8148
46.6667
40.8280
6/2/0/0
43
Maekawa, Tomoya
6
38.8889
35.7143
41.5751
6/2/0/0
44
Mashiro, Daisuke
5
47.2222
31.1111
48.3754
6/1/2/0
45
Goto, Tsuyoshi
3
66.6667
50.0000
50.0000
2/1/0/0
46
Maeda, Motomu
3
66.6667
28.5714
64.2857
3/1/0/0
47
Urabe, Kodai
3
55.5556
42.8571
46.8254
3/1/0/0
48
Miura, Kenta
3
53.7037
28.5714
53.5050
6/1/0/0
49
Nishigawa, Toru
3
51.8519
35.2941
48.9898
6/1/0/0
50
Tanioka, Norihisa
3
47.2222
33.3333
46.8117
6/1/0/0
51
Okamoto, Takaki
3
43.5185
31.2500
46.3409
6/1/0/0
52
Nakanishi, Kento
3
40.5556
21.4286
45.1770
6/1/0/0
53
Shimomoto, Yasushi
0
75.0000
20.0000
65.0000
2/0/0/0
54
Okazaki, Tsubasa
0
39.8148
20.0000
41.8083
6/0/0/0