Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Wakisaka, Yusuke 18 63.8889 85.7143 58.5165 6/6/0/0
2 Tominaga, Makoto 15 66.6667 73.3333 62.7696 6/5/0/0
3 Tsukamoto, Takashi 15 61.4815 76.9231 59.8196 6/5/0/0
4 Abe, Ryo 15 54.8148 84.6154 50.8059 6/5/0/0
5 Yokoyama, Tetsuya 13 67.9630 69.2308 64.1277 6/4/1/0
6 Saito, Tsutomu 13 56.4815 60.0000 58.8299 6/4/1/0
7 Minakami, Yusuke 12 63.0000 72.7273 59.2424 5/4/0/0
8 Ohminami, Syunji 12 62.0370 60.0000 59.7273 6/4/0/0
9 Nakajima, Sachio 12 56.4815 61.5385 52.8510 6/4/0/0
10 Sawamura, Kazutaka 12 56.4815 57.1429 54.9573 6/4/0/0
11 Nagano, Satoshi 12 53.7037 66.6667 50.2366 6/4/0/0
12 Nishiya, Koichi 12 51.6667 66.6667 52.4705 6/4/0/0
13 Yamasaki, Rintaro 12 47.2222 59.5238 48.8095 6/4/0/0
14 Hamawaki, Yusaku 12 45.3704 64.2857 46.0256 6/4/0/0
15 Anabuki, Kazuhisa 11 51.4815 62.2222 51.3472 6/3/2/0
16 Mizobuchi, Masaaki 10 58.1481 59.5238 55.5128 6/3/1/0
17 Manabe, Yosuke 10 56.2963 47.6190 54.6810 6/3/1/0
18 Nonaka, Kentaro 10 54.2593 52.3810 52.6720 6/3/1/0
19 Kamakura, Takahiro 10 49.0741 50.0000 48.8828 6/3/1/0
20 Kiyohara, Yoichi 10 45.3704 57.1429 42.6984 6/3/1/0
21 Ohnishi, Ryo 10 39.8148 50.0000 42.4807 6/3/1/0
22 Ito, Akinori 9 66.6667 50.0000 64.4322 5/2/0/1
23 Urabe, Kodai 9 64.8148 46.1538 60.6532 6/3/0/0
24 Ogasawara, Satoru 9 57.8704 46.6667 58.1502 6/3/0/0
25 Noguchi, Yuji 9 56.2500 66.6667 51.7677 4/3/0/0
26 Nakanishi, Kazuhito 9 56.0000 60.0000 53.6970 5/3/0/0
27 Nakajima, Junichi 9 52.7778 50.0000 53.1830 6/3/0/0
28 Sakanoue, Daisuke 9 52.7778 46.1538 50.3215 6/3/0/0
29 Terao, Kosuke 9 48.3333 50.0000 47.0192 6/3/0/0
30 Nakano, Yusuke 9 47.2222 50.0000 47.4074 6/3/0/0
31 Maekawa, Takushi 9 44.4444 50.0000 44.1896 6/3/0/0
32 Chikamori, Kosei 9 43.3333 50.0000 44.4444 6/3/0/0
33 Osaki, Motoaki 9 42.5926 45.8333 43.5185 6/2/3/0
34 Nomura, Masahiro 8 50.0000 44.4444 47.2685 6/2/2/0
35 Kamata, Atsushi 8 48.2407 44.4444 46.3955 6/2/2/0
36 Okazaki, Hirotoshi 8 48.0000 54.7619 48.2906 5/2/2/0
37 Yamaguchi, Tetsuya 7 59.2593 46.1538 54.4974 6/2/1/0
38 Mashiro, Daisuke 7 51.8519 42.2222 50.8206 6/2/1/0
39 Kawasaki, Manabu 7 41.2963 46.6667 42.2751 6/2/1/0
40 Hojo, Yoshihiro 6 62.5000 55.5556 59.3056 4/2/0/0
41 Tadokoro, Shintaro 6 59.3333 35.7143 58.5335 5/1/0/1
42 Ito, Mikuru 6 50.7407 35.7143 53.5880 6/2/0/0
43 Nishioka, Takashi 6 47.4074 37.5000 46.3838 6/2/0/0
44 Ueta, Akio 6 46.2963 40.0000 48.6508 6/2/0/0
45 Takemura, Kota 6 45.3333 38.4615 46.6017 5/2/0/0
46 Inoue, Koichi 6 44.4444 42.8571 43.8889 6/2/0/0
47 Shinohara, Naoyuki 6 36.1111 43.7500 36.9048 6/2/0/0
48 Kubouchi, Hayato 4 43.5185 28.5714 45.6415 6/1/1/0
49 Yamanaka, Tomofumi 3 66.6667 33.3333 66.6667 3/1/0/0
50 Taniguchi, Takaya 3 55.5556 50.0000 48.6111 3/1/0/0
51 Yamanaka, Hirotake 3 55.5556 42.8571 52.9762 3/1/0/0
52 Kadota, Takuya 3 52.0833 25.0000 52.7778 4/1/0/0
53 Yamanaka, Toshihisa 3 51.8519 28.5714 52.9101 3/1/0/0
54 Imai, Yutaka 3 48.8889 16.6667 50.6593 5/0/0/1
55 Nomura, Kazutoshi 3 47.9167 30.0000 48.6111 4/1/0/0
56 Komatsu, Daisuke 3 44.4444 28.5714 44.3999 6/1/0/0
57 Kamakura, Eitatsu 3 41.8519 26.6667 43.1563 6/1/0/0
58 Segawa, Kazumasa 1 50.0000 33.3333 44.4444 2/0/1/0
59 Kasahara, Kazushi 0 66.6667 14.2857 64.8810 3/0/0/0
60 Inoue, Makoto 0 59.2593 33.3333 49.0741 3/0/0/0
61 Yoshimura, Ryuichi 0 46.6667 23.0769 44.9231 5/0/0/0